Livingston, P. M. (2010) “Second Response to Wheeler”, Konturen, 2(1), pp. 76–78. doi: 10.5399/uo/konturen.2.1.1331.